ORKIESTRA WOJSKOWA w Siedlcach

2004-09-01

KRÓL ABDULLAH II

na dziedzińcu pałacu Prezydenckiego orkiestra wzięła udział w oficjalnym powitaniu króla Jordanii Abdullaha II przez Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego. W godzinach południowych wraz orkiestra wraz z kompanią reprezentacyjną WP uczestniczyła w złożeniu kwiatów przy GNŻ.
2004-08-29

KONCERT - OGRÓD SASKI

W Warszawie wśród rzeźb Ogrodu Saskiego, w ramach letnich koncertów orkiestra pod dyrekcją kpt. mgr Mirosława Rytla wykonała utwory o tematyce patriotycznej i wykonała standary muzyki rozrywkowej.
2004-08-06

KRAKÓW - MICHAŁOWICE

6 sierpnia 1914 roku na rozkaz Józefa Piłsudskiego wyruszyła z krakowskich Oleandrów I Kompania Kadrowa "Kadrówka". O godz. 9. 45. żołnierze "Kadrówki" obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin, dotarli 12 sierpnia do Kielc. I Kadrowa była pierwszym od zakończenia powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. Dała ona początek Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 roku. W ramach tych uroczystości szlakiem 1 Kadrowej , orkiestra przemaszerowała ulicami Krakowa do katedry na Wawelu, gdzie odprawiono mszę. Po czym przejechała do Michałowic i tam wystąpiła w koncercie patriotyczno-religijnym oraz pokazała musztrę paradną.
2004-04-22

STANDARDY JAZZOWE

W Siedlcach corocznie odbywają się spotkania muzyków jazzowych rangi międzynarodowej. W tym roku wystąpił między innymi mistrz trąbki Tomasz Stańko. Orkiestra wykonała koncert pt. "ERA SWINGU".
2004-01-06

PUER NATUS EST NOBIS

Orkiestra Garnizonowa wraz z Chórem Miasta Siedlce nagrała płytę z kolędami i pastorałkami. Nagranie odbyło się w Studio S1 Polskiego Radia w Warszawie. Płytę promowało kilka koncertów w różnych kościołach diecezji Siedleckiej.