ORKIESTRA WOJSKOWA w Siedlcach

2009-11-10

OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

MIŃSK MAZOWIECKI Obchody rozpoczęto mszą za ojczyznę, która była koncelebrowana przez dziekana ŻW ks. płk. Andrzeja Molendowskiego, dziekana dekanatu mińskiego Narodzenia NMP ks. Dariusza Walickiego oraz kapelanów garnizonu mińskiego. Po nabożeństwie rozpoczęła się ceremonia odsłonięcia Pomnika Związku Inwalidów Wojennych. Meldunek o gotowości do uroczystości przyjął komendant główny ŻW gen. bryg. Marek Witczak. Na wstępie wszyscy zgromadzeni wysłuchali opisu wzornictwa i historii powstania pomnika, a następnie głos zabrał burmistrz miasta Zbigniew Grzesiak. Odsłonięcia pomnika dokonali posłowie ziemi mińskiej Czesław Mroczek i Teresa Wargocka, komendant główny ŻW gen. bryg. Marek Witczak, starosta powiatu mińskiego Antoni Jan Tarczyński, burmistrz miasta Zbigniew Grzesiak, dowódca garnizonu płk pil. Robert Cierniak oraz przedstawiciele Związku Kombatantów. Po odsłonięciu pomnika poświęcenia dokonał dziekan ŻW ks. płk Andrzej Molendowski.

LEGIONOWO Po południu uczestnicy obchodów przy dźwiękach Orkiestry Garnizonowej z Siedlec przemaszerowali ulicami miasta pod pomnik Polski Walczącej, gdzie odbyła się główna część uroczystości. Wśród zgromadzonych znaleźli się m.in. przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, szkół, służb mundurowych oraz organizacji kombatanckich. Szczególnie widoczna była kolumna złożona z żołnierzy Sztabu i Dowództwa 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej, której w imieniu dowódcy dywizji gen. dyw. Tadeusza Buka przewodził gen. bryg. Ryszard Jabłoński. - Nasi przodkowie marzyli o Polsce wolnej, silnej i liczącej się w świecie. Wywalczyli nam wolność, niejednokrotnie płacąc za to cenę najwyższą, cenę własnego życia.

2009-10-18

Zambrów

W Zambrowie na ulicy Ofiar Katynia odczytano Apel Poległych i odsłonięto tablicę pamiątkową. Orkiestra wykonała krótki koncert o tematyce patriotycznej.
2009-08-30

Dożynki Województwa Mazowieckiego

Na Błoniach Siedleckich odbyły się XI Dożynki Mazowieckie. Orkiestra wzięła udział we mszy świętej poczym poprowadziła korowód pod główną scenę.
2009-08-15

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Pokaz musztry paradnej na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego podczas centralnych obchodów z okazji Święta Wojska Polskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
2009-08-11

PIĄTEK

W m. Piątek orkiestra wzięła udział w obchodach rocznicowych Wybuchu II Wojny Światowej. Orkiestra po części oficjalnej pokaza ła musztrę paradną.
2009-06-12

LEGIONOWO

Przekazanie sztandar Szkole Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu Pierwszy raz w historii Wojska Polskiego Sztandar odebrał dowódca jednostki, który jest podoficerem.
2009-06-09

Memoriał im. Guta w Siedlce

W Siedlcach odbył się Lekkoatletyczny Puchar Polski - Memoriał Henryka Guta oraz międzynarodowe zawody szkół podstawowych. Orkiestra wzięła udział w otwarciu zawodów.
2009-05-23

Występ w Toruniu

Na starówce orkiestry z Siedlec i Torunia wystąpiły w pokazach musztr paradnych oraz zaprezentowały się w koncertach.
2009-05-20

Święto AP

Podczas obchodów święta Akademii Podlaskiej orkiestra wystąpiła z pokazem musztry paradnej.
2009-05-03

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja

SIEDLCE Przy pomniku Tadeusza Kościuszki rozpoczęło się święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Po uroczystym apelu wszyscy mieszkańcy Siedlec przemaszerowali pod pomnik Jana Pawła II.
2009-04-30

ŚWIĘTO FLAGI PAŃSTWOWEJ

Na terenie JW 2523 przy byłym klubie garnizonowym odbyła się uroczystość upamiętniajaca symbole Rzeczypospolitej Polskiej. Przypomnienia opisu godła, flagi oraz hymnu dokonał Dowódca Garnizonu Siedlce ppłk Arkadiusz Widła.
2009-04-24

WYJAZD ZMIANY DO CZADU

Na placu Generała Władysława Sikorskiego odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy wchodzących w skład III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Czadu. Ceremonia pożegnania rozpoczęła się od mszy św. pod przewodnictwem biskupa polowego Wojska Polskiego w Kościele Garnizonowym. Następnie pododdziały przemaszerowały na plac Generała Władysława Sikorskiego, gdzie odbył się uroczysty apel, defilada oraz pokaz musztry paradnej w wykonaniu Orkiestry Garnizonowej Siedlce.
2009-03-26

Wizyta Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego

Z jednodniową wizytą przebywał w Siedlcach Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. Podczas uroczystości na Skwerze Tadeusza Kościuszki Prezydent RP złożył wieniec pod pomnikiem bohatera narodowego oddając w ten sposób cześć wszystkim bohaterom walk o wolną i niepodległą Polskę w regionie siedleckim, a także działaczom patriotycznym, którzy sprzeciwiali się zniewoleniu w okresie komunizmu. Skwer Kościuszki był bowiem miejscem tradycyjnych spotkań i uroczystości.
2009-03-20

WYJAZD NA MISJĘ

W Oddziale Specjalnym Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim 20 marca odbyła się uroczystość pożegnania 104 żołnierzy, którzy rozpoczną służbę w ramach XXXI zmiany PKW UNIFIL.
2009-01-21

PRZEKAZANIE OBOWIĄZKÓW

W uroczystości w której uczestniczyli Szef Wydziału Wychowawczego POW ppłk. Piotr Jarosz oraz Dowódca Garnizonu Siedlce ppłk. Arkadiusz Widła, oficjalnie przekazano obowiązki dowódcy Orkiestry Garnizonowej Siedlce. 02 lutego kapelmisrz orkiestry kpt. Mirosław Rytel otrzymał awans na stopień wojskowy majora i objął stanowisko kapelmistrza ORWP. Czasowo pełniącym obowiązki został wyznaczony dotychczasowy szef orkiestry st.chor.sztab. Leszek Zalewski.
2009-01-18

Kolędy w Kościele Garnizonowym

Jak corocznie w Siedlcach na zaproszenie kapelana wojskowego ks.ppłk. Andrzeja Dziwulskiego orkiestra wykonała kolędy . Wspólnie w wykonaniu udział wzięła Pani Anna Rogowiec. Był to ostatni koncert z kapelmistrzem kpt. mgr Mirosławem Rytelem.