ORKIESTRA WOJSKOWA w Siedlcach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dane adresowe

 

Orkiestra Wojskowa w Siedlcach

ul. Składowa 39
08-110 Siedlce
tel. + 48
261-351-290 - kapelmistrz
261-351-291 - faks
261-351-292 - szef orkiestry
261-351-293 - oficer dyż. orkiestry

 

Informacja publiczna, która nie została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Orkiestry Wojskowej w Siedlcach jest udostępniana na wniosek.

 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może być złożony w formie:
- ustnej lub telefonicznej;
- pisemnej;
- elektronicznej
- dostarczony osobiście.
 
Orkiestra Wojskowa w Siedlcach, jest jednostką przyporządkowaną Dowództwu Garnizonu Warszawa. Tryb działania jednostki określają rozkazy Dowódcy Garnizonu Warszawa, oraz Plan współpracy Orkiestry Wojskowej w Siedlcach z organizacjami pozarządowymi i partnerami społecznymi na dany rok.
 
Wnioski dotyczące współpracy przyjmuje dowódca jednostki kpt. Dariusz Kaczmarski, przesyłając je do zatwierdzenia do Dowództwa Garnizonu Warszawa.