ORKIESTRA WOJSKOWA w Siedlcach

Dowódca Orkiestry Wojskowej w Siedlcach

st. chor. szt. Przemysław Hryncewicz

Urodzony 23.04.1979 roku w Giżycku. Wojskowe Liceum Muzyczne ukończył w 1999 roku. W 2006 roku ukończył studia magisterskie na kierunku Historia.

W Orkiestrze Wojskowej w Siedlcach zajmował następujące stanowiska:

  • Muzyk Koncertmistrz
  • Starszy Muzyk Solista
  • Zastępca Kierownika Sekcji
  • Asystent - Koncertmistrz Kapelmistrza od 04.2016 roku 
  • Dowódca - Kapelmistrz Orkiestry Wojskowej w Siedlcach

Szef Orkiestry

mł. chor. Daniel Firlej

 

Urodził się 11.11.1981 w Oświęcimiu. W latach 1988-1994 podjął naukę w Szkole Muzycznej I-go stopnia im. Karola Szymanowskiego w Oświęcimiu. W 1997 rozpoczął naukę w Wojskowym Liceum Muzycznym w Gdańsku. Dnia 07.07.2001 powołany do zawodowej służby wojskowej, rozpoczął służbę w Orkiestrze Garnizonowej w Siedlcach. W 2007 r. ukończył studia magisterskie na kierunku PO i OC na Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Od 14.11.2016 r. pełni obowiązki szefa Orkiestry Wojskowej w Siedlcach.