ORKIESTRA WOJSKOWA w Siedlcach

Pożegnanie chor. Jacka Skały

W dniu 25.06.2015 w Orkiestrze wojskowej w Siedlcach odbył się uroczysty apel z okazji odejścia do rezerwy zasłużonego żołnierza chor. Jacka Skały. Z okazji zakończenia zawodowej służby wojskowej, za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych chor. Jacek Skała został wyróżniony nagrodą pieniężną.